درباره ما

آقای محسن توکل حرفه ساعت سازی را از سال 1337 در شهر قزوین نزد مرحوم استاد حاج صادق توکل (توکل بزرگ )شروع کرد و پس از سالها کسب تجربه و مهارت درسال 1344 فعالیت خود را در کرج آغاز نموده و تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است.و بعد از گذشت زمان و گسترش شهر کرج مغازه خود را به میدان کرج ابتدای خیابان چالوس انتقال داده و طی بیش از نیم قرن تجربه در عرصه ساعت همچنان صادقانه همراه با کیفیت اهتمام به جلب رضایت مشتریان و خدمت همشهریان عزیز دارد.
امید است با حمایت و همراهی شما عزیزان همواره بتوانیم در این راه ثابت قدم باشیم