سیکو

اولین ساعتهای تولید شده تحت نام تجاری سیکو در سال 1924 تولید شد.شاید بتوان گفت اغلب برند سیکو را به خاطر ساعت هایش میشناسند که همگی در یک زمان و تمامی اجزاء ساخت خود SEIKO هستند. این نه تنها شامل اقلام عمده همچون موتوباتری سنسورو ال سی دی میشود بلکه شامل اقلام جزئی چون روغن روان کننده مورد استفاده در ساعت نیز میشود. در حال حاضر از جمله اجزاء ساعت های SEIKO در از شهر های ژاپن و در شرکت های تابعه در چین مالزی و سنگاپور ساخته میشوند. با بررسی های انجام شده بیان میدارد که سیکو تمامی مراحل ساخت ساعت های لاکچری خود را هنوز منحصرا خودش در ژاپن انجام میدهد.

نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج
نمایندگی ساعت سیکو در کرج