برند Alba زیر مجموعه ای از شرکت Seiko ژاپن بوده که در سال ۱۹۷۹ متولد شد و موفقیتش خیلی زود به وقوع پیوست . این برند با همان موتور ساعت های خانواده سیکو تجهیز شده اما در سبکی مدرن تر و به انتخاب نسل جوان طراحی شده است.

لغت Alba یک کلمه قدیمی است که در میان قومی در اسپانیا و ایتالیا به عنوان نمادی از نور و روشنایی، امید و آغازی نو می باشد.

این برند سریعاً پس از ظهور شهرت بزرگی در آسیا و خاور میانه کسب کرد. هر ساله میلیون ها نفر ازمشتریان این برند اعلام رضایت کردند. هریک از مدل های برند آلبا سه ویژگی مشترک

دارند:

طراحی منحصر به فرد

کیفیت برجسته

قیمت مقرون به صرفه

نمایندگی رسمی ساعت آلبا
نمایندگی رسمی ساعت آلبا
نمایندگی رسمی ساعت آلبا
نمایندگی رسمی ساعت آلبا
نمایندگی رسمی ساعت آلبا
نمایندگی رسمی ساعت آلبا
نمایندگی رسمی ساعت آلبا
نمایندگی رسمی ساعت آلبا
نمایندگی رسمی ساعت آلبا
نمایندگی رسمی ساعت آلبا
نمایندگی رسمی ساعت آلبا
نمایندگی رسمی ساعت آلبا